Grunde til at vælge et online regnskabsprogram

En af fordelene ved at have et online regnskabsprogram er at din revisor eller bogholder let kan få adgang til dit regnskab. De har sørget for at der kan etableres en adgang til revisor eller bogholder, så han kan kigge med i det månedlig regnskab og på den måde være med til at komme med input til hvordan virksomheden kan optimeres. Når man bruger de traditionelle regnskabsprogrammer kan revisoren eller bogholderen ikke bare uden videre få adgang til regnskabet i virksomheden. Det kan i midlertidig lade sig gøre via Billy som har integreret den funktion i deres program, det foregår uden beregning for både virksomhed og revisor/bogholder. Det betyder der potentielt kan spares timer i møder med disse fordi de hele tiden er opdateret på situationen. Med de moduler som Billy har lavet gør det at du på daglig basis kan importere alt fra salg af varer og diverse andre ting, som gør det let at følge med i virksomhedens gøren og laden. Der findes et administrator panel som du kan bruge til at tildele hvilke rettigheder de forskellige brugere skal have og på den måde kan forskellige medarbejdere få adgang til de økonomiske mål der er relevant for dem. Det sikrer at alle i virksomheden kan følge det område der hænger sammen med deres arbejdsfunktioner. Når der kommer nye medarbejdere kan de let oprettes i systemet og det foregår meget billigere end ved traditionelle regnskabsprogrammer hvor en ekstra licens kan rende op i flere tusind kroner. Har du behov for at skifte online regnskabsprogram kan det også gøres meget mere smertefrit da kun betaler på månedlig basis og derfor ikke har bundet et stort beløb i at købe licenser til virksomheden. Du betaler et fast månedlig beløb og kan opsige når som helst. Der er derfor mange gode undskyldninger for at skifte til et online regnskabsprogram.

DFMC genopstår

Det er tanken at dette site igen skal blive et fristed for danske motorcykel ejere som gerne vil dele deres oplevelser med ligesindede motorcykel entusiaster.

Desværre er alle de gamle galerier væk, men med tiden vil der igen blive åbnet op for at alle motorcykelister kan få deres egen profil og galleri.